Υπηρεσίες

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 

Βήμα βήμα

1. Εξετάζουμε τη σκοπιμότητα του Έργου
Εκτενής έρευνα αγοράς,

 • Διετής Οικονομική προβολή,
 • Βασική απόδοση
 • Κόστος έργου

2. Δημιουργούμε το Θέμα το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη

 • Θέμα το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη

3. Κατασκευή

 • Επανεξέταση σχεδιασμού ή σχεδιασμού από το μηδέν
 • Μηχανική και Μηχανολογική Σχεδίαση
 • Εποπτεία ή Πλήρης Εκτέλεση κατασκευής

4. Pre-Opening

 • Άνοιγμα
 • Προγραμματισμός Χρονοδιάγραμμα
 • Προσωπικό & Εκπαίδευση
 • Λειτουργικός Εξοπλισμός και Προμήθειες FF & E και
 • Επαγγελματικά Προϊόντα
 • Λιανικό εμπόριο – Αξεσουάρ Λογισμικό Spa

5. Μετά το άνοιγμα

 • Αναθεώρηση Υποστήριξη Διαχείριση
 • Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Λειτουργία Επιχειρησιακών Ελέγχων
 • Επιχειρησιακό Σύστημα Λειτουργίας Spa

6. Επιχειρηματική Ανάλυση

 • Χρησιμοποιούμε κάθε είδους προγνωστικά εργαλεία για να καθορίσουμε την 
επιτυχία και τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων τουρισμού και spa.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν διαβούλευση!

 

Xellent

 • Φιλοξενία και
 • Ενθουσιασμός
 • Αφοσίωση
 • Ευθύνη
 • Υπεροχή
 • Δίκτυο
 • Εμπιστοσύνη